تشخيص

مردی زیر رگبار در روستای کوچکی راه می رفت که دید خانه ای در آتش          می سوزد . وقتی به آن نزدیک شد ، مردی را دید که در محاصره شعله ها ، در وسط اطا ق نشیمن نشسته بود.

رهگذر فریاد زد :هی خانه ات آتش گرفته!

مرد پاسخ داد می دانم .

رهگذر گفت : پس چرا بیرون نمی آیی ؟

مرد پاسخ داد : چون باران می آید. مادرم همیشه می گفت اگر در باران بیرون بروم ممکن است سرما بخورم.

درباره این حکایت می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که :

انسانی خردمند است که وقتی می بیند مجبور است موقعیتی را ترک کند این کار را انجام دهد یعنی آن موقعیت را ترک کند.

پائولو کوئلیو 

/ 1 نظر / 12 بازدید
چکاوک

سلام ..اين خيلی به دلم نشست ..با اجازه لينک ميدم به وب لاگتون ...بدرود