معبود

دوست من ، نام  خدا را بخوان!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بدان ، زمانی دستخوش رنج می شوی

که معبود را از یاد ببری .

و این

رنجها ما را از صدها معبر آتش عبور می دهند،

تا پروردگار را بیاد آوریم.

پس بیاییم نام او را در هر نفس نجوا کنیم.

آنکه چون سبزه ها فروتن

و چون درختان بردبار است

و به دیگران احترام می گذارد،

شایسته خواندن نام خداست.

به خودت اعتماد کن!

تردید هایی که در مورد خودت داری ،

به دور افکن .

پیوندت را با خدا دریاب

و آن حضور اعجاب انگیز را

در درونت پیدا کن

که در محراب قلبت ،

پیوسته با تو بوده است.

تی. ال. واسوانی           

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
هستی

دوست خوبم می ترسم. حس مي کنم خدا هيچ کس را نيافريده جز من و من در همه دنيا تنها هستم.