فرشته من

 

 

خواهرم

رفتی ولی نمی گم جات تو این دنیا خالیه ، چون این دنیا ، دنیای دروغ و تزویر و

پول و مال و منال دنیاست و جای تو و فرشته کوچولوت همون تو آسمون هاست ،

حرفات تو گوشم هر لحظه زنگ می زنه ، لحظه  لحظه با توام ، دوستت دارم !

 

/ 0 نظر / 32 بازدید