غيب گوئی

استاد میگوید : اگر بنا است تصمیمی بگیریم ،بهتراست این تصمیم را بگیریم و با عواقبش هم رو برو شویم . پیشاپیش نمی توان عواقب تصمیم را دانست .

 هنرهای غیب گویی برای مشاوره  با مردم  پدید آمدند ، نه  برای  پیش بینی آینده . این غیب گو ها ، اندرز های نیک ، اما  پیش گویی های ضعیفی  ارائه  می کنند  .  در یکی از نیایشهایی که عیسی  به  ما  آموخته ،می گوید  :  "اراده خداوند انجام گیرد" .  وقتی اراده خداوند مشکلی پدید می آورد، راه حلی هم  ارائه می کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اگر غیب گوئی قادر به پیش بینی آینده بود، هر طالع بینی ، ثروتمند ، خوشبخت و خوشنود بود.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید