نکته

بهترين نوع ايمان آن است كه بداني هر جا هستي خدا با تو است.
( حضرت محمّد (ص) )
_________________________________________
شادي را هيچ پيامبر و قديسي نمي تواند به تو ارزاني دارد ،
تو بايد خود اين ثروت را كسب كني.
(جي پي واسواني )
_________________________________________
مردي كه در نبرد زندگي مي خندد ، قابل ستايش است.
( برنارد شاو )

/ 0 نظر / 2 بازدید