نفرت خدا

هفت چيز است كه خداوند از آنها نفرت دارد:
1.نگاه متكبرانه

 2.زبان دروغگو

۳.دستهايي كه خون بي گناه را مي ريزد  

4.فكري كه نقشه هاي پليد مي كشد

 5.پاهايي كه براي بدي كردن مي شتابد

6.شاهدي كه دروغ مي گويد

7.شخصي كه براي دوستان تفرقه مي اندازد.

/ 0 نظر / 2 بازدید