شهامت راستین

در هر کار شهامت لازم است.

بر هر آنچه تصمیم بگیری،

همیشه کسی هست که بگوید اشتباه می کنی.

همواره مشکلاتی از راه می رسد که

تو را به تائید منتقدانت وسوسه می کند.

نقشه کاری را کشیدن و تا انتها آنرا دنبال کردن،همان شهامتی را می طلبد که سربازان محتاجند.

صلح،پیروزیهای خود را دارد،اما نیاز به مردان شجاع است،تا به چنگش آورند.

                                                                                                      رالف والدو امرسون

/ 2 نظر / 24 بازدید
زهرا(پر پرواز)

من پرواز کردم و از دید مردم زمینی کوچک و کوچکتر شدم ٬ اما هر چه بالاتر می رفتم برای خالقم بزرگتر می شدم سلام آدرس بلاگم تا اوج و اسم بلاگم پر پروازه وبرای تو پرواز در اوجه جالبه نه؟

بانوی ارديبهشت

سلام آقا شهروز هنوز هم نوشته های زيباتونو می خونم . اميدوارم هميشه پايدار باشی