آگاهی

 

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهیاست
و تنها یک گناه وجود دارد و آن جهلاست
و در این بین ،باز بودن و بسته بودن چشمها ،تنها تفاوت میان انسانهای آگاه و ناآگاه است
نخستین گام  برای رسیدن به آگاهی توجه کافی به گفتار و کردار و پنداراست.


زمانی که تا به این حد از احوال جسم ،ذهن و زندگی خود با خبر شدیم ،آن گاه معجزات رخ می دهند.


در نگاه مولانا و عارفانی نظیر او  زندگی ، تلاش ها و رویاهای انسان ،سراسر طنز است!

چرا که انسان ناآگاهانه همواره به جست و جوی چیزی است که پیشاپیش در وجودش نهفته است!
اما این نکته را درست زمانی می فهمد که به حقیقت می رسد!
نه پیش از آن!

/ 0 نظر / 9 بازدید