آرامش

در جشنی ناگهان دلقکی شروع به تقلید ازحرکات  افراد می کند . مردم می خندند ، و او را برای صرف چای دعوت می کنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دلقک می گوید : به زندگی متعهد باش ! اگر زنده ای باید بازوهایت را تکان بدهی ، جست وخیز کنی ، سر وصدا کنی ، بخندی و با مردم صحبت کنی . چون زندگی درست نقطه مقابل مرگ است.

مردن برای ابد در یک وضعیت ماندن است. اگر زیاد آرام باشی ، زنده نیستی.

پائولو کوئلیو

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مانا

ما زنده بدانيم که آرام نگيريم.... قشنگ بود..... شاد و موفق باشيد

آفتابگردان

آفرين چقدر فعال و به روز.... از بار قبل تا اين بار چند تا متن تازه اضافه شدن که يکی از يکی بهترن... ممنون خوب باشی