پيرايش

یکبار از میگل آنژ پیکرتراش پرسیدند چه طور می تواند چنین آثار زیبایی را خلق کند؟

 پاسخ داد : خیلی ساده . وقتی به یک قطعه سنگ مرمر نگاه می کنم ، تندیس درونش را می بینم . تنها کار من این است که آن چه را که به این تندیس تعلق ندارد، از آن دور کنم .

 استاد می گوید برای هر یک از ما اثر هنری ای وجود دارد که آفریدن آن در سرنوشت ماست . این کانون زندگی ماست . معمولا این اثر هنری پوشیده از سالها ترس ، احساس گناه و بی تصمیمی است . اما اگر تصمیم بگیریم چیزها یی را که به آن تعلق ندارد از آن دور کنیم ، اگر نسبت به توانایی خود تردید نداشته باشیم ، می توانیم ماموریتی را که در سرنوشت ماست ، انجام دهیم . این یگانه راه زندگی با افتخار است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
خلود

اگر ايمان داشته باشيم که می توانيم اين کار را انجام بديم در نيمی از کا موفق شديم...نيم ديگر ان تلاش برای انجام دادن ان کار است... پست زيباييست .. موفق باشيد