حقيقت تلخ

دوست عزیزم ، باید چیزی را برایت بگویم ، شاید ندانی . فکر کردم چطور از بار تلخ این خبر بکاهم ، چطور آب و رنگ بهتری به آن بدهم ، وعده بهشت و وعده دیدار با حق را به آن  بیافزایم ، توضیح های  راز آمیز برایش بیابم اما حاصلی نداشت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نفس عمیقی بکش ، و خودت را آماده کن . باید بی پرده صحبت کنم ، و به تو اطمینان می دهم به آن چه می گویم ، کاملا مطمئنم . این یک پیشگویی خطا ناپذیر است، هیچ تردیدی در مورد آن وجود ندارد.

پیش گوئی چنین است : تو خواهی مرد.

شاید فردا، یا پنجاه سال دیگر ، اما دیر یا زود خواهی مرد . حتی اگر دلت نخواهد. حتی اگر برنامه دیگری داشته باشی .

پس به آنچه می خواهی انجام بدهی ،  بیاندیش . و به آنچه  فردا می خواهی انجام بدهی. و به آنچه در ادامه زندگی  ات می خواهی انجام بدهی .

((پائولو کوئلیو))

 

/ 0 نظر / 14 بازدید