شجاعت

هنگام  گلوله باران  وحشیانه تولون ، ناپلئون جوان مثل یک نی در باد می لرزید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سربازی که او را در این حال دید ، به هم قطارانش گفت: نگاهش کنید، دارد از ترس می میرد.

ناپلئون  پاسخ  داد :  بله ،  می ترسم .  اما به جنگیدن ادامه می دهم .  اگر نصف من می ترسیدید ، مدت ها پیش فرار کرده بودید.

"لذا ترس نشان ترسو بودن نیست. ترس می گذارد در برابر موقعیت های زندگی ، شجاع و متین باشیم . کسی که ترس را تجربه می کند و با وجود این ترس بی آنکه مرعوب شود ، به راه خود ادامه می دهد، شجاعت خود را ثابت می کند.اما کسی که به شرایط دشوار تن می دهد بی آنکه خطر را به حساب آورد،  تنها بی مسئولیتی خود را ثابت می کند."

 

/ 0 نظر / 2 بازدید