سخاوت

همه قلب ها گرمتر می شود

به حضور او که خود را نمی جوید

و رایگان ایثار می کند

تنها به عشق ایثار

و عزم نمی کند که محصول برای خویش بر گیرد

لبخندت به سلام پیمانی بود و درآمدی

به کردار سخاوتمندانه و کلامی به مهربانی

به فراخی دلت مهمانخانه هایی زیبا بود

آنها را به طلوع و پرنده بر گشا

All heart grow warmer in the presence

of one who seeking not his own

gave freely for the love of giving

nor reaped for self the harvest sown

Thy greeting smile was pledge and prelude

Of generous deeds and kindly word

in thy large heart were fair guest-chambers

Open to sunrise and the birds 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
سردار

اشعارتان به دلم نشست . یادم میاید وقتی انگلیسی میخواندم ، استاد انگلیسیم میگفت که درک شعر انگلیسی تو ضعیف است . جالب بود [گل]