ارزش زمانارزش ده سال را،از زوج هائي بپرس که تازه از هم جدا شده اند.

ارزش چهار سال را، از يک فارغ التحصيل دانشگاه بپرس.

ارزش يک سال را،از دانش آموزي بپرس که در امتحان نهائي مردود شده است.

ارزش يک ماه را،از مادري بپرس که کودک نارس به دنيا آورده است.

ارزش يک هفته را،از ويراستار يک مجله هفتگي بپرس.

ارزش يک ساعت را،عاشقاني بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند.

ارزش يک دقيقه را،از کسي بپرس که به قطار، اتوبوس يا هواپيما نرسيده است.

ارزش يک ثانيه را،از کسي بپرس که از حادثه اي جان سالم به در برده است.

ارزش يک ميلي ثانيه را، از کسي بپرس که در مسابقات المپيک، مدال نقره برده است.

زمان براي هيچکس صبر نمي کند. قدر هر لحظه خود را بدانيد. قدر آن را بيشتر خواهيد دانست، اگر بتوانيد آن را با ديگران نيز تقسيم کنيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید