پرسش و پاسخ

در قهوه خانه ای  در روستایی دور دست در اسپانیا ، مالک قهوه خانه بر روی پلاکی این جمله را نوشته است که : " همینکه توانستم تمامی پاسخها را بیابم ، تمامی پرسشها عوض شدند."<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

استاد می گوید : ما همیشه نگران یافتن پاسخیم. گمان می کنیم پاسخها برای فهمیدن معنای زندگی مهم اند.

مهم تر آن است که به تمامی، زندگی کنیم، و بگذاریم زمان رازهای هستی مان را بر ما آشکار کند.اگر بیش از حد نگران معنایابی برای زندگی باشیم ، مانعی می شویم در کار طبیعت ، و درخواندن نشانه های خداوند در می مانیم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید