شيخ بهائی

همه روز روزه بودن، همه شب نماز كردن*همه سال حج نمودن, سفر حجاز کردن
به مساجد و معابد, همه اعتکاف جستن*ز مناهي ملاهي, همه احتراز کردن
شب جمعه ها نخفتن, به خداي راز گفتن*ز وجود بي نيازش, طلب نياز کردن
ز مدينه تا به کعبه, سر و پا برهنه رفتن*دو لب از براي لبيک به وظيفه باز کردن
به خدا که هيچ يک را, ثمر آنقدر نباشد*که به روي نا اميدي, در بسته باز کردن

/ 0 نظر / 2 بازدید