بکاو و بیاب

خلاقیتی که در کودکی احساس می کردی

و نگاه کن به گونه ای دیگر پیرامون خود

چه بسا از دیدن باز مانده باشی

در مسیر بالیدن و روئیدن

/ 1 نظر / 9 بازدید
دکتر

عقاید تازه را خلق کنید و آن ها را در آزمایشگاه زندگی به تجربه بگذارید