پرواز تا اوج

ايمان به کلمه

کسيکه با ايمان به يک کلمه مي تواند کوهها را به حرکت آورد، براي آن ميتواند کوهها را به حرکت آورد چون نميتواند آن کلمه را به حرکت آورد. شک در آن کلمه است که مي تواند آن کلمه را به حرکت آورد و در آن کلمه حرکت بيندازد. اين ديگر بسته به انتخاب ما است که ميخواهيم کوهها را به حرکت بياوريم يا کلمه ها را.

+   شهروز برزگر ; ۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir