پرواز تا اوج

ابليس و آدم

ابليس به پنج علت بد بخت شد:

اقرار به گناه نكرد – از كرده پشيمان نشد – خود را ملامت نكرد – تصميم به توبه نگرفت – از رحمت خدا

نا اميد شد


آدم به پنج سبب سعادتمند شد:

اقرار به گناه كرد – از كرده پشيمان شد – سرزنش خود كرد – تعجيل در توبه كرد – اميد به رحمت حق داشت

+   شهروز برزگر ; ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢٥
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir