پرواز تا اوج

ّّّّهفت نصيحت مولانا

 
• گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود)

• باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد)

• اگركسي اشتباه كردآن رابپوشان (مثل شب)

• وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ)

• متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك)

• بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا )

• اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه )

+   شهروز برزگر ; ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٢/٢۳
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir