پرواز تا اوج

آرامش

در جشنی ناگهان دلقکی شروع به تقلید ازحرکات  افراد می کند . مردم می خندند ، و او را برای صرف چای دعوت می کنند.

دلقک می گوید : به زندگی متعهد باش ! اگر زنده ای باید بازوهایت را تکان بدهی ، جست وخیز کنی ، سر وصدا کنی ، بخندی و با مردم صحبت کنی . چون زندگی درست نقطه مقابل مرگ است.

مردن برای ابد در یک وضعیت ماندن است. اگر زیاد آرام باشی ، زنده نیستی.

پائولو کوئلیو

 

+   شهروز برزگر ; ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٤/٢۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir