پرواز تا اوج

گريه

استاد می گوید: اگر باید بگریید، همچون کودکی بگریید.

زمانی کودک بودیم ، ویکی ازنخستین  چیزهایی که در زندگی آموختیم گریستن بود، گریستن بخشی از زندگی است. هرگز از یاد مبریم که آزادیم، و  نشان دادن احساساتمان شرم آور نیست.

فریاد بزنیم ، با صدای بلند هق هق کنیم ، هر چقدر که مایلیم ، سر و صدا کنیم. چون کودکان اینگونه می گریند، و آنان سریعترین راه آرامش بخشیدن به قلبشان را می شناسند.

هرگز توجه کرده ایم که کودکان چگونه از گریستن دست بر می دارند؟ چون چیزی حواسشان را منحرف می کند.

چیزی آنها را به سوی ماجرای بعدی فرا می خواند. کودکان خیلی سریع دست از گریستن می کشند.

و برای ما نیز اینگونه خواهد بود. تنها اگر همچون کودکان بگرییم.

                                                                                                           ((پائو لو کوئلیو))

 

+   شهروز برزگر ; ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٤/۱٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir