پرواز تا اوج

وحدت

شاگردی به استاد گفت : تمام استادان می گویند ، گنجینه های روحانی از راه جست و جو در انزوا کشف می شوند . پس چرا ما اینجا کنار هم هستيم ؟                                         استاد پاسخ داد: با هم هستیم چون جنگل همواره نیرومند تر از یک درخت منزوی است.جنگل رطوبت را ذخیره ، در برابر طوفان مقاومت ، و درباروری خاک کمک می کند. اما نیروی یک درخت از ریشه هایش است. و ریشه های یک درخت هرگز به رشد گیاه دیگری کمک نمی کند.

در کنار هم بودن برای رسیدن به یک هدف ، به معنای اجازه دادن به هر فرد برای رشد به روش خود است، و این راه آنانی است که آرزو دارند با خداوند وحدت یابند.

                                                                                                             ((پائولو کوئلیو))

 

 

+   شهروز برزگر ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٤/۱٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir